Aanmelding BNA-lidmaatschap


Bureau gegevens


Uittreksel Kamer van Koophandel

Graag ontvangen wij als bijlage een uittreksel KvK, niet ouder dan 3 maanden.

Als contactpersoon voor de BNA wordt aangewezen:

Architect/bestuurder (vermeld in KvK)

ONDERTEKENING Ik verklaar als contactpersoon namens het bureau, dat het bureau de gedragscode, statuten, huishoudelijk reglement, Privacy Policy en overige regelingen en besluiten van de BNA zal naleven.

Statuten en huishoudelijk reglement
Gedragscode
Privacy policy


AFSLUITEN AANMELDING

Na het versturen van deze aanmelding, zullen wij deze zo spoedig mogelijk verwerken.

Meer informatie vindt u hier